banneri

Tietoturvan edistämisyhdistys ry

Tietoturvan perusasiat kuntoon kohderyhmittäin

Tietoturva ymmärretään usein vain teknisiksi ratkaisuiksi ja virus- sekä haittaohjelmien torjunnaksi. Ihmisten oma toiminta yrityksissä ja kotona on kuitenkin paljon suurempi tietoturvariski.
Ongelmia syntyy jos yritysjohto ei ymmärrä mikä on sen rooli ja tehtävä tietoturvan määrittämisessä ja strategioiden suunnittelussa. Harvinaisia eivät myöskään ole tilanteet, joissa tietohallinto määrittää sääntöjä ja rajoituksia, jotka ehkäisevät, jopa estävät tietotekniikan tehokkaan hyödyntämisen. Osasyynä tähän on myös se, että työntekijät eivät tiedä mitä saa tehdä ja mitä ei. Kotikäyttäjät painiskelevat usein yksin ja ilman osaamista ongelmiensa kanssa.

Tietoturvapassilla perusongelmista eroon

Aikuiskoulutusorganisaatioiden yhteistyöhankkeissa on kehitetty Tietoturvapassi, joka on suunnattu yritysten ja organisaatioiden eri kohderyhmille, mutta myös kotikäyttäjille. Tietoturvapassin tarkoituksena on antaa eri kohderyhmille se osaaminen ja tieto, jota he tarvitsevat työtehtävissään ja koko yrityksen tietoturvallisuuden kehittämisessä.

Tietoturvakartoituksella selvitetään nykytila ja luodaan pohja tietoturvasuunnitelmille, ohjeistuksille sekä eri kohderyhmien koulutustarpeille. Se voidaan tehdä kartoituslomakkeiden ja ohjeiden mukaan kirjaamalla perusasiat. Kartoitusta voidaan tehdä myös syvällisemmin, jolloin siinä usein tarvitaan jo ulkopuolista asiantuntijaa. Osaamisen kohottaminen vaatii myös Tietoturvapassi-tasolla monesti koulutusta, yhteisin ja kohderyhmäkohtaisin kurssein. Osaamistaan voi selvittää myös erilaisin testein.

Tietoturvapassi keskittyy käytännön perusasioihin, jotka jokaisen kohderyhmän tulee hallita (vrt. tulityökortti, hygieniapassi). Sisällöt painottuvat hallinnolliseen ja henkilökohtaiseen tietoturvaan.Palautetta, kommentteja ja kysymyksiä voi laittaa osoitteeseen tietoturvapassi (at) gmail.com