Tietoturvan edistämisyhdistys ry

Tietoturvan edistämisyhdistys ry

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää tietoturvan kehitystä jäsentensä toiminnassa ja toimia näiden välisenä yhdyssiteenä tietoturvaan liittyvissä asioissa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
- avustaa jäseniään keskinäisessä ja kansainvälisessä tietojen vaihdossa
- seuraa alan kehitystä
- toimii yhteistyössä yhdistyksen toimintaa sivuavien kansallisten ja kansainvälisten yhteisöjen kanssa
- harjoittaa julkaisu- ja koulutustoimintaa
- asettaa toimikuntia ja työryhmiä
- järjestää tapahtumia, kokouksia ja matkoja

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Henkilöjäseniksi voidaan ottaa yksityinen tietoturvasta kiinnostunut henkilö.
Yhteisöjäseneksi voidaan ottaa Suomessa toimiva, oikeustoimikelpoinen yhteisö. Yhteisöjäsenen tulee nimetä itselleen edustaja.
Jäsenyyttä haetaan ilmoittamalla liittymishalukkuudesta yhdistyksen hallitukselle. Uusien jäsenien hyväksymisestä päättää hallitus.

Hakemus henkilöjäseneksi. Hakemus yhteisöjäseneksi.

Yhdistyksen hallitus

Puheenjohtaja: Mika Aaltonen, Hyria koulutus Oy
Sihteeri: Kari Granroth, Koulutuskeskus Salpaus
Rahastonhoitaja: Johanna Sasila
Jäsenasianhoitaja: Ari Rapo, Kouvolan seudun ammattiopisto

Yhdistyksen osoite:

Uudenmaankatu 14 – 16 B 20
05800 HYVINKÄÄ