Tietoturvan edistämisyhdistys ry

Tietoturvan edistämisyhdistys ry

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää tietoturvan kehitystä jäsentensä toiminnassa ja toimia näiden välisenä yhdyssiteenä tietoturvaan liittyvissä asioissa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
- avustaa jäseniään keskinäisessä ja kansainvälisessä tietojen vaihdossa
- seuraa alan kehitystä
- toimii yhteistyössä yhdistyksen toimintaa sivuavien kansallisten ja kansainvälisten yhteisöjen kanssa
- harjoittaa julkaisu- ja koulutustoimintaa
- asettaa toimikuntia ja työryhmiä
- järjestää tapahtumia, kokouksia ja matkoja

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Henkilöjäseniksi voidaan ottaa yksityinen tietoturvasta kiinnostunut henkilö.
Yhteisöjäseneksi voidaan ottaa Suomessa toimiva, oikeustoimikelpoinen yhteisö. Yhteisöjäsenen tulee nimetä itselleen edustaja.
Jäsenyyttä haetaan ilmoittamalla liittymishalukkuudesta yhdistyksen hallitukselle. Tämä tapahtuu pyytämällä sihteeriltä jäsenhakemus joko henkilö- tai yhteisöjäseneksi. Uusien jäsenien hyväksymisestä päättää hallitus.

Tietosuojaseloste

Yhdistyksen hallitus

Puheenjohtaja: Mika Aaltonen
Sihteeri: Kari Granroth
Rahastonhoitaja: Johanna Granrorh
Jäsenasianhoitaja: Ari Rapo

Yhdistyksen osoite:

Uudenmaankatu 14 – 16 B 20
05800 HYVINKÄÄ