Tietoturvan edistämisyhdistys ry

Tietoturvapassi-koulutus IT-vastuuhenkilö

- Aloitus
- IT-tuen perustehtävät tietoturvan näkökannalta
- Mitä tietoturva tarkoittaa IT-tuen näkökulmasta, eli tekninen tietoturva
- Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta
- Tietoliikenneverkon turvallisuus
- Mobiililaitteiden tietotuvallinen käyttö
- Sähköpostin turvallisuus
- Ohjeistus käyttäjille erityistilanteita varten
- Roskaposti ja sen torjuminen
- Ajankohtaiset
- Lisäpalvelut