Tietoturvan edistämisyhdistys ry

Yleistä

Tietoturvapassi antaa tietohallinnolle ennen kaikkea ymmärrystä siitä miten tukea yrityksen liiketoimintaa tieto- ja viestintäteknisin ratkaisuin tietoturvallisesti. Sen tarkoitus ei ole niinkään tarjota teknisiä valmiuksia. Tietohallinto vastaa teknisten ratkaisujen toimivuudesta, tekee kirjalliset tietoturvaohjeet, - suunnitelmat ja sopimukset sekä vastaa ja vastuuttaa henkilöitä eri tehtäviin.

Heidän tehtävänsä on saada tieto- ja viestintätekniikka valjastettua liiketoiminnan tueksi.

Koulutussisältö