Tietoturvan edistämisyhdistys ry

Yleistä

Kotikäyttäjät joutuvat selviytymään itse jatkuvasti kasvavasta ja monimutkaistuvasta "digikodista" ja siksi voidaankin sanoa, että he ovat ryhmänä lähempänä tukihenkilöitä kuin työntekijöitä. Kotikäyttäjän tulee osata asentaa ohjelmistoja ja määritellä tapauskohtaisesti erilaisia asetuksia. Lisäksi he joutuvat huolehtimaan tietojensa varmistamisesta ja kattavasti koko kodin tietoturvasta.

Kotikäyttäjän tulee osata hyvin erilaiset perusasiat kuten päivitykset ja palomuuri- sekä virustorjunta-asetukset. Selviytyminen ongelmatilanteista kuuluu myös kotikäyttäjän perustaitoihin.

Koska työtä tehdään usein myös kotona ja samoja tietoja käsitellään eri paikoissa siirtämällä niitä työ- ja kotikoneen välillä, ovat kotikäyttäjät tärkeä osa yrityksen tietoturvaa. Niin oman kuin yrityksen tietoturvan takaamiseksi kotona onkin luotava kotikäyttöön ja perheelle pelisäännöt, jotta sielläkin toimiminen muodostuu turvalliseksi.