Tietoturvan edistämisyhdistys ry

Yleistä

Tietoturvapassin käyttäjäryhmien koulutukset ovat helposti sovitettavissa eri kohderyhmille, tilanteisiin ja muiden koulutusten osiksi. Vaikka käyttäjät onkin jaettu omiin koulutusryhmiinsä on mukana myös kaikille yhteisiä asioita ja osioita.

Tietojen ja taitojen testaamiseksi koulutuksessa käytetään erilaisia testejä ja näyttötehtäviä, kuten yritysten tietoturvakartoitusten ja -suunnitelmien tekemisiä.

Osa tietoturvapassin tarkoitusta on hyödyntää jo olemassa olevaa tietoa ja koota sitä kohderyhmille sopiviksi ja joustaviksi paketeiksi. Tietoturvapassi-verkkopalvelu tulee tukemaan niin tietoturvakartoituksia ja -suunnitelmia kuin itsenäistä opiskelua sekä tiedon hankintaa.