Tietoturvan edistämisyhdistys ry

Yleistä

Työntekijän ensisijaisia tehtäviä on vastata omalla toiminnallaan yrityksen tietoturvapolitiikasta ja -ohjeistuksista. Hänen tulee osata käyttää työvälineitään, tietää mitä saa ja mitä ei saa tehdä sekä toimia oikein ongelmatilanteissa.

On tärkeää, että työntekijä tietää millaista tietoa organisaatiossa on ja miten sitä tulee käsitellä esim. yritystenvälisessä viestinnässä. Näin omalle yritykselle tärkeitä tietoja ei tahattomasti päädy ulkopuolisten käsiin.

Henkilökohtainen tietoturva käsittää paljon pieniä, mutta tärkeitä asioita, jotka tulee muistaa huomioida päivittäin. Näistä kaikille tuttuja ovat esim. sähköpostin ja internetin käyttö, salasanat sekä tietojen säilytys.

Erilaiset yrityskäytännöt, ohjeistukset ja "huoneentaulut" tulee olla selkeitä, lyhyitä ja ymmärrettäviä, jotta niitä on helppo noudattaa ja ne ovat kaikkien tietoisuudessa.

Koulutussisältö